Internet en intranet

Internet en intranet

Het ontwikkelen van een goede webomgeving is maatwerk. Wij luisteren naar de opdrachtgever en vertalen de eisen en wensen naar efficiënte oplossingen.

Luisteren

Het ontwikkelen van een goede website is maatwerk. Luisteren naar de opdrachtgever, eisen en wensen vertalen naar efficiënte oplossingen. Het doel van de opdrachtgever leidend maken en vervolgens komen tot een oplossing die voldoet dat doel en past binnen de beschikbare tijd en het budget van de klant; dat is waar het om gaat.

Content Management Systemen

Techniek is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van een web-omgeving maar geen doel op zich. Involvit zet, afhankelijk van het doel, (technische) eisen en beschikbaar budget verschillende bewezen Content Management Systemen in. We gebruiken daarbij zowel open source systemen als closed source systemen.

Proces

Naast techniek en inhoud, is het proces om te komen tot een optimale oplossing belangrijk. Involvit biedt een proces waarin de complete cyclus van behoeftebepaling tot oplevering en onderhoud van een website aan bod komt. Vaak wordt slechts een deel van de cyclus doorlopen, bijvoorbeeld omdat al veel informatie voorhanden is of omdat onderdelen van het proces door andere partijen worden uitgevoerd.

Benieuwd geworden naar hoe wij een project aanpakken? Klik hier voor meer informatie.

undefined

Visie

Al vanaf het jaar 2000 zijn er initiatieven ontwikkeld om de web-communicatie van aanbodgericht éénrichtingverkeer te transformeren naar een meer interactieve manier van communiceren met onze doelgroepen. Sociale intranetten, als een van de uitwerkingen van deze trend, staan al langere tijd in de belangstelling.

De claims rond sociaal intranetten zijn groot. Het ultieme doel: het stimuleren van kennisdeling tussen medewerkers. Hoewel er zeker goede voorbeelden zijn, is een sociaal intranet zeker geen garantie voor een goed geoliede informatievoorziening. 

Naast de kennis die bij medewerkers aanwezig is of naast het directe contact met de doelgroep via bijvoorbeeld een chatfuncite, wiki's, blogs of fora is de 'formele' communicatie van een organisatie vaak van groot belang. Een goede mix tussen de 'informele' en formele informatiestromen, mits op een vraaggerichte manier aangeboden, is van groot belang in het kader van een adequate informatievoorziening.

Naast de sociale intranetten zien we bij dienstverlenende organisaties de wens om de klanten, cliënten, of hulpzoekenden met interactieve middelen zo goed en snel mogelijk te bedienen. Voor onze klanten realiseerden wij al meerdere toepassingen van zulke interactieve functionaliteiten.

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen