Sociaal intranet

Sociaal Intranet, de visie van Involvit

Sociale intranetten zijn tegenwoordig 'hot'. Involvit heeft in de afgelopen tijd meerdere intranetten ontwikkeld waarin verschillende elementen van een sociaal intranet zijn geïncorporeerd.

Delen van informatie

Een belangrijk doel van een sociaal intranet is het delen van kennis en informatie door medewerkers. Daarnaast kan een doel van een sociaal intranet zijn om een omgeving te creëren die de cohesie in een organisatie bevordert door hen actief te betrekken bij beleid en strategie. 

Formele versus informele informatie

 De traditionele intranet oplossingen bieden een prima basis om de formele informatievoorziening binnen een organisatie te faciliteren. Te denken valt aan informatie over beleid, arbeidsvoorwaarden, reglementen en bijvoorbeeld protocollen (in de zorg). Dit soort content dient juist en volledig te zijn en moet via een geordend proces door de juiste medewerkers worden gemaakt en geaccordeerd.

Een sociaal intranet wordt daarentegen deels ook door medewerkers zelf 'gevuld'. Ervaringen van collega's, ideeën over hoe een bepaalde procedure zou kunnen worden aangepast enz. worden op een sociaal intranet gedeeld. Dit soort content is in onze ogen 'informeel', dat wil zeggen niet door de organisatie gevalideerde, content.

Een sociaal intranet is een fantastisch middel om de kennis en ervaring die alle medewerkers in hun 'hoofd' hebben, actief te verzamelen op een plaats waar iedereen er zijn of haar voordeel mee kan doen. 

De claim met betrekking tot het succes van sociale intranetten is groot. Echter is de ervaring, -in ieder geval die van ons- dat het veel commitment en inspanning van een organisatie vraagt om een sociaal intranet daadwerkelijk en blijvend succesvol te maken.  

Een hybride oplossing

Naast het feit dat het succesvol implementeren van een sociaal intranet dus niet eenvoudig is, is het ook belangrijk om de formele informatiestromen van een organisatie te faciliteren. Dit betekent dat Involvit voorstander is van een mix van een 'traditioneel' intranet met elementen die je in sociale intranet omgevingen tegenkomt. 

Involvit heeft alle elementen van een sociaal intranet opgenomen in haar WebCit oplossing. In de implementatiefase van een intranet kan daarom gekeken worden welke functionaliteiten succesvol geïmplementeerd kunnen worden en welke in een later stadium aan de orde kunnen komen.

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen