Direct naar inhoud
Involvit

Ketenintegratie bij Zorg op Noord (ZON)

Eén van de geboden diensten is het genereren van op maat gemaakte management- en zorginhoudelijke informatie op basis van geaggregeerde data uit de informatiesystemen van de zorgverlener. De opdracht was om een beveiligde omgeving te creëren waar de zorgverleners die betrokken zijn bij de ketenzorg van hun chronisch zieke patiënten, alle relevante informatie kunnen raadplegen.

De interface (look and feel) moest duidelijk en laagdrempelig zijn om snelle acceptatie door alle zorgverleners te realiseren. Het beheer van de omgeving moest eenvoudig van opzet zijn zodat deze door de zorgverlener zelf kan worden uitgevoerd. Bij de ontwikkeling moest rekening gehouden worden met alle wettelijke verplichtingen rond de privacy wetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Door Involvit is een portaal ontwikkeld dat in oktober als “ZON In Praktijk Portaal” in gebruik genomen is. Met dit nieuwe “ZON In Praktijk Portaal” heeft Involvit, in nauwe samenwerking met ZON ICT, een volledig, op getoetste security modellen gebaseerde, integrale oplossing ontwikkeld. Het is nu voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de ketenzorg van hun chronisch zieke patiënten, mogelijk om op één plek altijd en overal patiëntgegevens te raadplegen. Afhankelijk van de toegekende bevoegdheden kunnen dit gedeelde documenten met ander zorgverleners zijn, maar dit kunnen ook statistische waarden zijn of zorginhoudelijke informatie zoals – de meest recente – bloedwaarden.

Voor de realisatie van het portaal heeft Involvit gebuikt gemaakt van het WebCit framework wat volledig is gebaseerd op Umbraco. Dit is een platform waarmee veel standaard functionaliteit voor de gebruikers beschikbaar is.