Direct naar inhoud
Involvit

Nieuwe webomgevingen voor GGz Breburg

Involvit heeft opdracht gekregen van GGz Breburg uit Tilburg voor de vernieuwing van haar webomgevingen, welke gaan bestaan uit een corporate website en meerdere thema-sites.

In 2018 is de website van GGz Breburg met een vijftal subsites 'live' gegaan. Een omgeving waarin transparantie, herkenbaarheid en duidelijkheid de belangrijkste speerpunten zijn. GGz Breburg wil hiermee haar doelgroep goed en zorgvuldig informeren over de juiste zorg die past bij het probleem waar iemand tegenaan loopt. 

De directe aanleiding van de websitevernieuwing is dat de vorige website ernstig was verouderd en het Content Management Systeem niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed. Duidelijke informatie over de dienstverlening, behandelingsvormen en hoe cliënten en naasten worden ondersteund ontbrak. Op basis van de speerpunten die GGz Breburg heeft vastgesteld; transparant, relevant en duidelijk zijn, is er een traject opgestart in samenwerking met Zorgbroeders om te komen tot een nieuwe online marketingstrategie. Vervolgens heeft Involvit als hoofdaannemer het ontwerp, programma-management en de bouw van de nieuwe website voor haar rekening genomen. 

Er is een platform ontstaan waar aan cliënten en naasten wordt uitgelegd wat je kunt verwachten wanneer je in behandeling gaat bij GGz Breburg. Het systeem bestaat naast de corporate website ook uit een aantal subsites waar informatie over specifieke problematiek of aanbod wordt gedeeld en een website voor de toekomstige collega’s van GGz Breburg. Deze website toont alle vacatures en biedt ondersteuning bij de arbeidsmarktcommunicatie van GGz Breburg. Het WebCit systeem zorgt er voor dat alle informatie op de 5websites kan worden gedeeld in de context van de (sub)site.