Direct naar inhoud
Involvit

Digitale hulp voor docenten bij inzet applicaties voor Zadkine

Zadkine is een mbo school in de regio Rotterdam met een ruim aanbod aan mbo-opleidingen; voltijds, deeltijds, bedrijfstrajecten en ook opleidingen voor volwassenen. Door dit ruime aanbod van opleidingen is er voor de digitale didactiek een grote verscheidenheid aan applicaties beschikbaar via SharePoint ter ondersteuning van de docenten en om in te zetten in de lessen. Zo veel, dat de docenten de beschikbare middelen niet altijd overzien.

Didi – Digitale Didactiek

Om beter inzicht te krijgen in de beschikbare applicaties is binnen Zadkine het initiatief genomen voor DiDi. Een website die docenten ondersteuning biedt bij het gebruik van leertechnologie om het onderwijs te versterken. Mede aangewakkerd door de corona-crisis is bij docenten binnen de Rotterdamse scholen Zadkine, Techniek College Rotterdam (TCR) en VAVO Rijnmond College (VRC) een steeds grotere behoefte ontstaan aan meer handvaten op het gebied van digitale didactiek.

Daarop hebben de diensten Informatiemanagement (IM) en Onderwijs & Kwaliteit (O&K) van Zadkine de handen ineen geslagen met DiDi (digitaledidactiek.org) als resultaat. Een website voor alle docenten van Zadkine, TCR en VRC met daarop werkvormen die docenten in al hun onderwijs (zowel fysiek, blended als online) in kunnen zetten. DiDi is, in samenwerking met Mixit uit Rotterdam, ontwikkeld op basis van WebCit, het framework van Involvit op basis van Umbraco CMS.

Applicaties ter versterking van een werkvorm

DiDi kiest als startpunt didactische thema’s zoals voorkennis activeren, instructie geven, opdrachten verwerken en feedback. Als je op een thema klikt, dan krijg je een korte omschrijving te zien plus enkele werkvormen.

Als je voor een werkvorm kiest, dan krijg je informatie over hoe je deze werkvorm kunt inzetten, bijvoorbeeld aan de hand van een stappenplan.

Tenslotte beveelt DiDi applicaties voor deze werkvormen aan. Het gaat daarbij om applicaties die door Zadkine worden ondersteund en veilig worden geacht. De informatie over de applicaties staat op het intranet van Zadkine en is niet door externen te lezen. Ook kent DiDi een community via een interne Teams-omgeving waar docenten vragen kunnen stellen, best practices kunnen delen en met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Gefaseerde doorontwikkeling

DiDi is op 28 januari gelanceerd op de portalen van de drie organisaties. DiDi is zich in de daaropvolgende periode blijven ontwikkelen: er zijn in de afgelopen maanden veel nieuwe features uitgerold evenals uitbreiding van het aanbod aan werkvormen en applicaties.

Zo zijn er in maart weer 11 nieuwe werkvormen aan de website toegevoegd. En in april/mei worden weer een aantal verbeteringen gelanceerd. Dan worden de werkvormen nóg beter gevonden met een filter en zoekbalk. Ook kan er dan bij elke werkvorm gekozen worden of je deze fysiek, blended of online wil inzetten en krijg je daarbij passende uitleg.