Direct naar inhoud
Involvit

Disclaimer

De informatie op deze website wordt verstrekt door Involvit en is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor enig doel. Het vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade voortvloeiend uit verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder de controle van Involvit vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijven de daarin geuite standpunten.

Wij doen er alles aan om de website soepel te laten werken. Involvit neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.

Als u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen via info@involvit.nl.

Involvit behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met deze disclaimer en de eventuele wijzigingen die daarin worden aangebracht.

---

Involvit, 2024
All rights reserved.