Woonservice IJsselland informeert doelgroep via vernieuwde website

Woonservice IJsselland is een woningcorporatie in Doesburg. Met haar circa 2.000 woningen is zij veruit de grootste verhuurder van de stad. Woonservice IJsselland heeft een gevarieerd woningbezit en bedient een brede doelgroep van ouderen, jongeren en gezinnen. Woonservice IJsselland legt de focus op mensen met een laag of gemiddeld inkomen en mensen die door speciale zorg woningaanpassingen nodig hebben.

Onlangs heeft de woningcorporatie haar website vernieuwd en Involvit de opdracht gegeven om deze nieuwe website voor ze te realiseren. Wij gaan in gesprek met Angela Hommerson van Woonservice IJsselland over deze nieuwe website en hoe de ontwikkeling hiervan tot stand is gekomen.

Angela geeft ons achtergrondinformatie over de woningcorporatie en haar doelgroep: “Woonservice IJsselland is relatief gezien een kleine organisatie met 2.000 woningen, maar binnen Doesburg hebben wij geen directe concurrentie. Doesburg is officieel een stad maar heeft een dorps karakter. Dat zie je ook terug in onze doelgroep en de manier waarop wij met hen communiceren,” zegt Angela. “Veel van onze klanten weten nog altijd onze receptie goed te vinden en hebben er de voorkeur aan om bij vragen langs te komen of hun vraag telefonisch te stellen.”

Online aanwezigheid

De website van Woonservice IJsselland heeft een informatief karakter. Er wordt met name op gezocht naar informatie over ontwikkelingen in de directe omgeving, officiële documenten en contactinformatie. “Daarnaast weten onze bewoners ons digitaal te vinden voor het indienen van klachten, “ vult Angela aan. “Daarvoor kunnen ze een speciaal formulier invullen en versturen.”

Nieuwe website als informatiekanaal

Woonservice IJsselland heeft haar nieuwe website inmiddels in gebruik genomen. De belangrijkste reden om te vernieuwen was de veroudering van de vorige omgeving. De website was inmiddels erg traag geworden en de structuur van de informatie was onduidelijk. “Bepaalde documenten die verplicht zijn om als corporatie te publiceren waren nagenoeg onvindbaar voor een buitenstaander. Vandaar dat de behoefte is gekomen om een vernieuwingsslag te maken,” legt Angela uit.

Voor de nieuwe website heeft het betrokken team van Woonservice IJsselland dan ook duidelijke doelstellingen neergelegd. “De belangrijkste doelstelling was dat de website voor de bezoeker overzichtelijk is. Als een klant specifieke informatie zoekt, moet die informatie makkelijk terug te vinden zijn,” aldus Angela.

Involvit gekozen als partner voor de nieuwe website

De keuze voor Involvit als partner om de nieuwe website te realiseren was snel gemaakt voor Woonservice IJsselland. Angela vertelt hoe ze bij Involvit terecht zijn gekomen: “wij hebben ons met name gericht op de look and feel die wij met onze website willen uitstralen. Met een aantal collega’s hebben wij meerdere websites van collega-woningcorporaties bekeken om te bepalen wat ons het meeste aansprak. Dat is de website van woningcorporatie Stadgenoot geworden. Involvit bleek de partij te zijn die deze website heeft gebouwd. Zodoende zijn wij een  kennismaking aangegaan. Daaruit bleek ook dat Involvit in staat is om net zo snel en besluitvaardig te handelen als wijzelf. Er volgde een concreet voorstel dat aansloot op onze wensen. Van daaruit zijn we van start gegaan met de realisatie van de website.”

In korte tijd een heldere en duidelijke website

In een relatief korte tijd werd de website dan ook ontwikkeld en in gebruik genomen. Angela is erg tevreden over het resultaat: “De huidige website is veel helderder, veel duidelijker, en de documenten zijn makkelijker te vinden. Hij is heel toegankelijk en gebruiksvriendelijk. Veel vriendelijker dan de website die we hiervoor hadden.”

De samenwerking tijdens de realisatie is ook erg goed verlopen. Angela vertelt hierover: “Tijdens het project heeft Involvit met name met onze systeembeheerder samengewerkt. Deze samenwerking is prima opgepakt en het hele traject is soepel verlopen. Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met Involvit. Met name over hun reactiesnelheid: wij kregen snel terugkoppeling en ook de wensen en aanpassingen die wij kenbaar maakten werden snel opgepakt.”

Verdere digitalisering verkennen

Zoals al eerder aangegeven heeft Doesburg een dorps karakter. Dit is terug te zien in het gedrag van de lokale doelgroep. Zij zoeken het contact nog steeds liever via de meer persoonlijke kanalen, zoals de telefoon of aan de receptie. Toch zal Woonservice IJsselland binnenkort een onderzoek starten om te toetsen of er behoefte is aan een huurdersportaal in Doesburg om de doelgroep ook online te kunnen bedienen. “Voordat wij de keuze maken om onze online dienstverlening van informeren naar interactie te kantelen, willen we eerst onderzoeken of daar op dit moment wel voldoende animo voor is onder onze doelgroep,” geeft Angela aan.

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen