Vorm zonder functie is als een auto zonder motor. Functionaliteit echter, waarbij de manier waarop die functie is vormgegeven niet aansluit bij de doelgroep of gebruiker verminderd de effectiviteit van de applicatie in grote mate en leidt daardoor tot slechte resultaten.

Involvit hecht zeer aan een goede vormgeving en interactie; zowel bij het ontwikkelen van websites in z'n algemeenheid maar met name ook bij het ontwikkelen van mobiele applicaties of een mobiele website. Daarnaast is het, als het gaat om het 'branden' van een merk of bedrijf van cruciaal belang dat design consequent wordt doorgevoerd in alle uitingen, dus ook in webomgevingen.

Involvit beschikt over professionals die de (her)branding van uw product of bedrijf volledig ter hand kunnen nemen en de uitingen, met name in de richting van de verschillende web-omgevingen,  uit kunnen werken naar effectieve vormgeving en interactie.

Deel bericht

Volg ons