Involvit realiseert digitale werkomgeving voor Reclassering Nederland

4 oktober 2016

Involvit heeft van Reclassering Nederland de opdracht gekregen voor het realiseren van een nieuw intranet met verschillende interactieve modules. Dit intranet wordt gebouwd op basis WebCit, een adaptive web-framework dat Involvit heeft ontwikkeld op basis van het CMS Umbraco. Het wordt gebouwd in nauwe samenwerking tussen Reclassering Nederland en Involvit.

Reclassering Nederland is een zelfstandig orgaan dat zich samen met justitie, politie, gevangeniswezen en gemeenten inzet voor het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Met vijf verschillende regio’s en ruim dertig verschillende werklocaties, vormt de digitale werkplek de verbindende factor.

Digitale werkomgeving

Reclassering Nederland  maakt de switch van een intranet naar een digitale werkomgeving. Om die reden is Reclassering Nederland de samenwerking aangegaan met Involvit uit Delft om gezamenlijk te komen tot de vervanging van het huidige intranet dat weer voldoet aan de huidige eisen en wensen en gebruik maakt van de huidige online mogelijkheden.

Onder regie en verantwoordelijkheid van Reclassering Nederland wordt een omgeving neergezet op basis van het door Involvit ontwikkelde web-framework Webcit, waarmee invulling wordt gegeven aan de eisen en wensen van Reclassering Nederland.

WebCit

De keuze voor Involvit en WebCit is met name ingegeven door het modulaire karakter van het framework. Daarnaast biedt WebCit een adaptive platform wat met name voor de doorontwikkeling van het platform een belangrijke eigenschap is. Door WebCit in te zetten krijgt Reclassering Nederland de mogelijkheid om relatief snel een functioneel rijk intern portaal te bouwen tegen acceptabele kosten.

De verwachting is dat de omgeving begin 2017 in gebruik wordt genomen. 

Lotte Lever, communicatieadviseur bij Reclassering Nederland: “We wilden zo veel mogelijk standaard functionaliteit zodat we niet het wiel weer opnieuw moesten uitvinden. Tegelijkertijd zochten we een open source CMS-systeem om een duurzamer product mee te bouwen. Involvit kon aan beide eisen voldoen!”

 

Deel bericht

Volg ons