Concept

Projectaanpak

De implementatie van het WebCit Framework wordt volgens een stappenplan uitgevoerd. Hoewel WebCit een standaard implementatie betreft, is er nog een groot aantal keuzes te maken die invloed hebben op hoe de nieuwe web-omgeving er uit ziet en hoe het functioneert. Daarnaast is het zeer eenvoudig om, indien gewenst, specifieke aanpassingen c.q. koppelingen te maken welke volledig geïntegreerd zijn in de omgeving.

Definitiefase

  1. Involvit doet voorafgaand aan de kick-off op basis van de beschikbare huisstijlgegevens een eerste voorstel voor de invulling van kleur en lettertype op het intranet. Dit wordt in een testomgeving gedaan, welke zichtbaar is voor de klant. 
  2. Vervolgens wordt er een uitgebreide kick-off georganiseerd, waarin Involvit en de klant alle standaard functionaliteiten van het WebCit Intranet Framework doorlopen en per functionaliteit bepalen of de betreffende functie ‘aan’ wordt gezet, op welke plaats(en) deze wordt weergegeven en of er wellicht aanvullende aanpassingen moeten worden gedaan. 
  3. In deze meeting worden ook de technische details voor de Active Directory koppeling besproken en worden technische gegevens uitgewisseld. Eventueel worden ook andere gewenste koppelvlakken besproken en krijgt Involvit toegang tot deze koppelvlakken. 
  4. Op basis van de input uit de definitiefase maakt Involvit een implementatieplan en wordt bepaald of alles binnen de randvoorwaarden in het voorstel past. 

Implementatiefase

  1. In de implementatiefase implementeert en configureert Involvit het standaard WebCit Intranet Framework.
  2. Involvit levert het intranet werkend op binnen de afgesproken voorwaarden.
  3. Eventueel overeengekomen maatwerk wordt in deze fase gebouwd en opgeleverd (meerwerk). 

Livegang

De voortgang van het project is voor de klant volledig te volgen in ons Project management systeem. Als alle functionaliteiten in dit systeem zijn geaccordeerd wordt het nieuwe intranet live gezet en beschikbaar gesteld voor alle medewerkers. 

Gebruiksfase

Na livegang ondersteunt Involvit de eindgebruiker conform de afgesloten SLA en zijn we beschikbaar voor
het doorvoeren van aanpassingen c.q. uitbreidingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel bericht

Volg ons