App ontwikkeling

De adoptiestrategie

Een mooie website of intranet ontwikkelen is slechts stap 1. Het WebCit Framework geeft een zeer stevig fundament voor het implementeren van een sterk communicatiekanaal. Echter moet een nieuwe omgeving wel geaccepteerd moeten worden door de uiteindelijke gebruikers van de omgeving. Voor het actueel houden van een website, maar ook voor het verbeteren van de interne communicatie en kennisdeling met behulp van het intranet.

Om het bovenstaande te bereiken zal het implementatietraject vergezeld moeten worden door een effectieve adoptiestrategie waardoor de mensen in de organisatie worden meegenomen in het wordingsproces van de nieuwe web-omgeving, waardoor het een omgeving wordt die van de organisatie is en niet van buitenaf wordt opgedrongen wordt.

STAPPENPLAN 

Over een effectief adoptieplan is veel te zeggen. In grote lijnen kunnen de hieronder genoemde punten bijdragen aan de kwaliteit van de invoering van een nieuw web-platform:

  1. Zorg ervoor dat het management betrokken is en het project steunt. 
  2. Betrek de gebruikers bij het ontwerpen implementatieproces. 
  3. Stel een aantal ‘ambassadeurs’ aan die gedurende de implementatie de organisatie van antwoorden kunnen voorzien en feedback kunnen verzamelen. 
  4. Bedenk een aansprekende naam voor de nieuwe omgeving. 
  5. Verzamel actief feedback en doe daar iets mee. 
  6. Begin niet te groot c.q. complex. 
  7. Bepaal doelen en meet het gebruik. Na livegang begint het pas. 
  8. Zorg voor regelmatige verbeteringen en uitbreidingen.

SITUATIONEEL 

Een adoptiestrategie is in iedere situatie en bij iedere organisatie relevant, maar hoeft niet altijd
even intensief te zijn. Soms zeer uitgebreid en intensief, soms eenvoudig en effectief. Involvit
helpt graag om dit cruciale onderdeel van het implementatietraject tot een succes te brengen.

Deel bericht

Volg ons