Een adaptive, multichannel communicatieplatform Kruip in de huid van je doelgroep!
"Korte communicatielijnen en snel schakelen. Wij zijn betrokken en professioneel."

Project aanpak en implementatie

Innovatieve technologie vraagt om een eigentijdse aanpak. Wij houden van duidelijkheid en onze klanten waarderen dat. Open communicatie over inhoud, planning en geld leiden tot kwalitatief goede oplossingen die binnen tijd en budget worden afgerond. Involvit kiest, afhankelijk van de aard van het project en in overleg met haar klanten, de beste projectaanpak en de beste financiële constructie.

ANALYSE VOOR EXACTE INVULLING

Wij adviseren onze opdrachtgevers altijd vanuit hun eigen missie/visie. Het is van groot belang dat alle communicatie uitingen en activiteiten in lijn worden gebracht met die missie en visie van de organisatie. In WebCit zijn nagenoeg alle functionaliteiten voorzien die invulling geven aan de wensen van de opdrachtgever. Maar vooraf gaan wij met elkaar om tafel om deze wensen te matchen met de uiteindelijke doelstelling die aansluiten op de missie en visie. Hiervoor maken wij een uitgebreide analyse.

Lees hier wat we vaststellen tijdens de analyse

PROJECTAANPAK

De implementatie van het WebCit Framework wordt volgens een stappenplan uitgevoerd. Hoewel WebCit een standaard implementatie betreft, is er nog een groot aantal keuzes te maken die invloed hebben op hoe de nieuwe omgeving er uit ziet en hoe het functioneert. Daarnaast is het zeer eenvoudig om, indien gewenst, specifieke aanpassingen c.q. koppelingen te maken welke volledig geïntegreerd zijn in de omgeving.

Lees meer over de project aanpak

ADOPTIESTRATEGIE GEBRUIKERS

Een mooie website of intranet ontwikkelen is slechts stap 1. Het WebCit Framework geeft een zeer stevig fundament voor het implementeren van een sterk communicatiekanaal. Echter moet een nieuwe omgeving wel geaccepteerd moeten worden door de uiteindelijke gebruikers van de omgeving. Voor het actueel houden van een website, maar ook voor het verbeteren van de interne communicatie en kennisdeling met behulp van het intranet.

Lees hier hoe je de gebruikers kan betrekken in het proces

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen